A balatoni halállomány fenntartható, horgászati célú hasznosításának megalapozása

GINOP-2.3.2-15-2016-00004

Híreink


Lezárult a projekt

  • 2021. október 15.

Lezárult a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt, az ELKH Balatoni Limnológiai Kutatóintézet és a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem konzorciuma által elnyert, 2016. szeptember 1. és 2021 szeptember 7. között futó, 1,465 mrd Ft összköltségvetésű projektje. A forrás a „Stratégiai K+F Műhelyek kiválósága” megnevezésű programban az Új Széchenyi Terv keretében került odaítélésre. A projekt fő célja a fenntartható, horgászcélú halgazdálkodás megalapozása volt.
A projekt főbb eredményei a következők: Kifejlesztésre került az ún. bentikus ívófészek, amely a süllő és az őshonos keszegfélék balatoni ívását támogató eszköz. A sorozatgyártás után 2021, márciusában négy helyszínen összesen 2700 ívófészek került kihelyezésre a Balatonba. A balatoni gardák genetikai vizsgálata kimutatta, hogy az állomány genetikai sokfélesége alacsonynak mondható, viszont jellegét tekintve egyedülálló. A balatoni kősüllő állomány közvetlen rokonságot mutat a dunai állománnyal. A vízgyűjtő ezüstkárász populációjáról vizsgálataink megállapították, hogy részben hibrid eredetű, mivel a genetikai állományában aranyhaltól származó szekvenciák is több esetben megtalálhatók voltak. Kidolgozásra került a kősüllő és a balin tógazdasági szaporításának, valamint a lárvák nevelésének gyakorlati útmutatója. A GPS jeladóval ellátott, nagytestű, idegenhonos busák útvonalainak nyomon követése alapján megállapítottuk, hogy a mozgási mintázat első sorban a víz tápanyagtartalmával, illetve a szél keltette helyi áramlási rendszerekkel van kapcsolatban. A teljes tóterületen végzett mikrobiológiai vizsgálatok a vízoszlopban megtalálható mikróbák kimutatására szolgáló elemzések megállapították, hogy a vízoszlop baktériumflórája legnagyobb arányban tápanyagszegény körülményekhez alkalmazkodott törzsekből áll. Magas tápanyagtartalmat (eutrofizáció) jelző közösség csak egyes kisebb területeken, főként a befolyók környékén fordultak elő. Az üledék baktériumflórájában jelentős mennyiségben voltak megtalálhatók az anaerob körülményekhez alkalmazkodott, melyek jelzői a legalább időszakos oxigénhiánynak a vizsgált rétegben. A Balaton Európai Közösség szempontjából is jelentős fajaiból (garda, kősüllő, sudár ponty) élő és fagyasztott génbank került kialakításra. A projekt eredményeiről összesen több, mint 90 tudományos publikáció jelent meg, melyek közül 17 nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő minőségű.

Olvass tovább


Átalakulás a konzorciumban

  • 2020. október 15.

A Konzorciumi Tagok Szervezeti Felépítésében jelentős változások történtek. Emiatt illetve az alapanyagbeszerzés nehézségei miatt projekthosszabbítási kérelmet adtunk be, amelyet el is fogadtak – így a tervezett záródátum 2021 augusztus 31.


Békéshal ívófészkek

  • 2018. május 08.

Zajlanak a mesterséges békéshal-ívóhelyek tesztjei.


Konzorciumi megbeszélés

  • 2017. szeptember 30.

2017 szeptemberében lezajlott az egynapos Konzorciumi gyűlés, ahol minden partner ismertette eddigi eredményeit és az esetlegesen tapasztalt nehézségeket. Értékeltük a 2017. 09.02-én lezajlott helyszíni ellenőrzést is.


Konferencia

  • 2017. június 21.

A projekt bemutatkozott a Magyar Tudományos Akadémia kihelyezett Tudományos Bizottsági ülésén a Velencei-tó partján.


A prototípus működik

  • 2017. március 30.

Úgy tűnik, a süllők birtokba vették a kísérleti fészkeket! A mai napon a fonyódi kísérleti fészeksort ellenőriztük.


Prototípusok a Balatonban

  • 2017. március 20.

Kihelyezésre kerültek az első kísérleti süllőfészek-prototípusok a Balatonba! Kíváncsian várjuk, hogy tetszenek majd a süllőknek?


A pályázat alapvető információi

  • 2016. szeptember 1.

A kedvezményezett neve: Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.
A projekt címe: A balatoni horgászati célú halgazdálkodás fenntarthatóvá tételénekmegalapozása a halfauna rekonstrukciója és a táplálékbázishasznosulásának vizsgálatával alap- és alkalmazott kutatási módszerekkel
A szerződött támogatás összege: 1.492.922.875 Ft A támogatás mértéke (%): 100%
A projekt befejezésének dátuma: 2021.08.31. A projekt azonosítószáma: GINOP-2.3.2-15-2016-00004

Olvass tovább


Konzorciumunkat úgy próbáltuk létrehozni, hogy a
legkomplexebb módon tudjuk a projekt céljait elérni!

A konzorcium

blue arrow down

Balatoni Halgazdálkodási
Nonprofit Zrt

Konzorciumvezető

A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2009. augusztus 25-én alakult meg hazánk egyik legrégebbi agrárgazdasági vállalatának, a Balatoni Halászati Zrt.-nek a jogutódjaként, mely cégből Társaságunk kiválással jött létre. Ennek okán jogelődünknek tekintjük az 1899-ben alapított Balaton Halászati Részvénytársaságot is.

ELKH
Balatoni Limnológiai Kutatóintézet

Konzorciumi partner

A tihanyi székhelyű intézet az ország legnagyobb múltú biológiai kutatóintézete. Fő feladata az édesvizek környezettani kutatása. Hangsúlyosan vizsgáljuk a Balaton és vízgyűjtőjének élővilágát, annak tér és időbeni változásait, életfolyamatait, anyagforgalmi sajátosságait és az ezekre hatással lévő környezeti tényezőket és emberi hatásokat.

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

Konzorciumi partner

Az Egyetem komoly átalakuláson ment keresztül a projekt megvalósítás során, ezáltal a korábbi Szent István Egyetem és a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központhoz tartozó Halászati Kutatóintézetet is magában foglalja.

Röviden

A pályázatról

A balatoni halállomány fenntartható, horgászati célú hasznosításának megalapozásaNégy évet átívelő kutatási, innovációs és fejlesztési munka kezdődött 2016 őszén a Balatonnál a horgászok által preferált célfajok állományainak megerősítése érdekében. A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt, a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpont, Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ - Halászati Kutatóintézet és a Szent István Egyetem Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet konzorciuma 1,465 mrd Ft támogatást nyert a Stratégiai K+F kiválósága elnevezésű programban az Új Széchenyi Terv keretében.


A projektben kifejlesztésre és tesztelésre kerülnek a világszinten is egyedülálló, őshonos halfajok természetes körülmények közötti ívását elősegítő eszközök, amelyek hosszabb távon támogatják a Balaton fenntartható halgazdálkodását.

Kidolgozzuk a Balatonban tömeges, idegenhonos vándorkagyló haltakarmányozásban való hasznosításának alapjait.

Létrehozásra kerül két közösségi jelentőségű halfaj, a garda és a kősüllő balatoni állományának génbankja. Megvizsgáljuk az izolált balatoni garda, sudár ponty és balin populáció eddig teljesen ismeretlen genetikai hátterét.

Kidolgozzuk a kősüllő és balin intenzív halastavi („tó a tóban”) nevelését, amely által hatékonyabbá válhat a faj egyedeinek utánpótlása.

A projekt egyik eleme az idegenhonos busa és ezüstkárász genetikai hátterének vizsgálata, annak érdekében, hogy fény derüljön a balatoni állomány utánpótlásának forrására. A busacsapatok vándorlási útvonalát műholdas technológiával felderítjük, amelynek ismeretében a szintén ezen projekt keretében fejlesztett fogóeszközöket a többi halfaj veszélyeztetése nélkül kihelyezve nagy tömegben távolíthatjuk el ezen idegenhonos faj egyedeit a tóból.

Megvizsgáljuk a Balaton eleddig szinte teljesen ismeretlen szaprofita baktériumflóráját, majd létrehozunk egy olyan adatbázist, amely alapján, a víz fizikai-kémiai paramétereinek mérése mellett következtetni lehet az esetlegesen bekövetkező halpusztulások okaira is.

A sikeres projekt eredményei tudományos alapként szolgálhatnak a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. további költséghatékony és fenntartható halgazdálkodásához.

Elérhetőségek

 

Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.


Általában itt végezzük a feladatainkat:
8600 Siófok, Horgony u.1


info@balatonihal.hu

 Kérdésed van? Tedd fel bátran!

blue arrow down 2

Neved:
Hogyan szólíthatunk?


E-mail címed:
Hova küldhetjük a választ?


Üzenet/kérdés

pamparam

Köszönjük, hogy üzenetet küldtél!

Hamarosan jelentkezünk!